Revision

Här finns de granskningar som har genomförts av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds revisorer.

Förbundets folkvalda revisorer för mandatperioden 2023-2026 är:

  • Georgios Kafetsis (PNF), ordförande
  • Rolf Malmén (SD)
  • Marie-Louise Murray (L)

Ersättare:

  • Tom Selnes (S)
  • Vakant (ej tillsatt)
  • Vakant (ej tillsatt)

2023

2022

2021

2020

2019

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback