Äldreboendet på Floravägen - Nyhetsbrev för maj 2024

2024-05-06

En uppdatering kring hur arbetet med det nya äldreboendet på Floravägen fortgår.

Det här har hänt
Under projektets första tid har det pågått markarbeten, grundläggning och stommontage. Nu är betongstommen monterad och huset har tagit form. Kranar kommer fortsatt att vara ett landmärke nu när vi fortsätter med takarbetena. Arbetena har gått mycket bra trots den ihärdiga vintern. Nu kommer våren och vi går in i nästa skede i byggandet av äldreboendet Floravägen.

Det här är på gång
Nu pågår arbeten för att få ”tätt hus” som är lite av en milstolpe i ett projekt. Taket byggs och fönster monteras. När huset väl är tätt kan uttorkning påbörjas och det banar även väg för de invändiga arbetena. Gällande taket så byggs det upp av takelement som lyfts på plats för att sedan få sitt slutliga ytskikt, bandtäckt plåt.

Värt att notera
Vi driver ett aktivt arbete för en säker arbetsplats. Alla ska komma hem oskadda efter arbetsdagen. För oss på arbetsplatsen, men även för tredje man, har det har varit många transporter till och från arbetsplatsen. Det kommer att fortsätta under projektets gång och vi har en god planering för att transporterna ska ske på ett säkert sätt. Vi uppmanar alla som kommer i närheten att söka ögonkontakt med föraren. Detta för att båda ska veta var den andra befinner sig och iaktta försiktighet.

Taket kommer i platta paket och lyfts sedan på plats med mobilkranen.

Taket kommer i platta paket och lyfts sedan på plats med mobilkranen.

Ordning och reda. Materialet är inlyft i vad som kommer att bli boendelägenheter.

Ordning och reda. Materialet är inlyft i vad som kommer att bli boendelägenheter.

Fönstermontage pågår.

Fönstermontage pågår.