Om avfall och renhållning

I Fagersta och Norberg ansvarar VafabMiljö kommunalförbund för renhållningen.

Även insamling av hushållsavfall sköts av VafabMiljö i egen regi. Kundadministrationen med fakturering sköts från och med 1 maj 2017 av VafabMiljö.

På deras hemsida hittar du allt ifrån hur du kommer i kontakt med dem till hur du sorterar rättåterbruken.

Det finns även mindre återvinningsstationer runt om i kommunerna.

Kontakta Vafabmiljö vid frågor om återvinningsstationerna i Fagersta eller Norbergs kommun

Vafabmiljö ansvarar för kommunens återvinningsstationer från den 1 januari 2024. Du är välkommen att läsa mer på www.vafabmiljo.se/atervinningsstation där du också kan meddela om det finns behov av exempelvis städning av en station. Du kan även kontakta dem på kundservice@vafabmiljo.se om du har frågor om:

  • Städning
  • Tömning
  • Vilka förpackningar som lämnas var
  • Vad som händer med de förpackningar jag lämnar

 

Från avfall till resurs

Den gemensamma Avfallsplanen har 10 målområden. Tillsammans så strävar de mot en hållbar utveckling i samhället. Att avfall ska bli en resurs som cirkulerar i samhället, istället för att bara användas en gång och sedan bli till besvärligt skräp.

Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter. Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Vafabmiljö ansvarar för att ta fram Avfallsplan och Föreskrifter, men i enlighet med miljöbalken och Förbundsordningen är det kommunfullmäktige i varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordningen. Avfallsplan 2020-2030, antogs av samtliga 12 kommuners fullmäktige under år 2020.

Läs mer på Vafabmiljös hemsida om avfallsplanen.

Avfallsplan 2020-2030 Pdf, 1.1 MB.


Sopkärl

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback