Taxor, avgifter och regler

Varje kommun ska ha en av kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning som närmare föreskriver hur renhållningsverksamheten ska fungera i den enskilda kommunen.

Vid fakturafrågor är du välkommen att kontakta VafabMiljö som hanterar renhållningen åt kommunerna.

Länkar:

 

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

VafabMiljö kundservice


E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefonnummer: 020-120 22 20