Taxor, avgifter och regler

Varje kommun ska ha en av kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning som närmare föreskriver hur renhållningsverksamheten ska fungera i den enskilda kommunen.

Vid fakturafrågor är du välkommen att kontakta VafabMiljö som hanterar renhållningen åt kommunerna.

Länkar:

Har du några frågor, kontakta VafabMiljö kundservice:

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback