Lediga tomter i Norberg

Norbergs kommun har ett antal byggklara tomter att erbjuda. Här nedan uppdaterar vi med vilka tomter som finns ute till försäljning.

Flygbild över Norberg

Flerfamiljshus

Sjön Noren västra strand

Vid Sjön Norens västra strand finns två lediga tomter kvar att köpa för bebyggelse. Dessa har fin sjöutsikt och ligger i nära anslutning.

För de två tomterna Klacken 1:50 och 1:54 önskar kommunen bygga liknande bebyggelse som finns på grannfastigheterna och är flerfamiljshus. Kontakta NVK för mer information och anmälan av intresse.

Villatomter

Norrviksvägen

Norbergsby 20:11 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:11
Adress: Norrviksvägen 4
Storlek: ca 1 215 m²
Pris: 95 985 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 98 952 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 224 777 kr
Tomtpris: 95 989 kr

Norbergsby 20:12 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:12
Adress: Norrviksvägen 6
Storlek: ca 1 053 m²
Pris: 83 187 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 95 590 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 221 415 kr
Tomtpris: 83 187

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,17368'
E 15° 53,782564'

Norbergsby 20:13 Tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:13
Adress: Norrviksvägen 8
Storlek: ca 1 053 m²
Pris: 83 740 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 93 735 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 221 560 kr
Tomtpris: 83 740 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,14503'
E 15° 53,81554'

Norbergsby 20:14 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:14
Adress: Norrviksvägen 1
Storlek: ca 906 m²
Pris: 71 574 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 92 539 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 218 364 kr
Tomtpris: 71 574 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,18553'
E 15° 53,82723'

Norbergsby 20:15 kartbild

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:15
Adress: Norrviksvägen 3
Storlek: ca 772 m²
Pris: 60 988 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 89 756 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 215 581 kr
Tomtpris: 60 988 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,17352'
E 15° 53,83874'

Norbergsby 20:16 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:16
Adress: Norrviksvägen 5
Storlek: ca 861 m²
Pris: 68 019 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 91 605 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 824 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 285 448 kr
Tomtpris: 68 019 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,17352'
E 15° 53,83874'

Norbergsby 20:18 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:18
Adress: Norrviksvägen 9
Storlek: ca 1296 m²
Pris: 102 384 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 100 633 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 328 842 kr
Tomtpris: 102 384 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,13599'
E 15° 53,88387'

Skräddarbostigen

Norbergsby 15:96 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 15:96
Adress: Skräddarbostigen 3
Storlek: ca 1015 m²
Pris: 80 185 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 110 443 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 316 453 kr
Tomtpris: 80 185 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,38137'
E 15° 55,22909'

Spjutbostigen

Norbergsby 15:103 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 15:103
Adress: Spjutbostigen 12
Storlek: ca 975 m²
Pris: 77 025 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 109 613 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 215 581 kr
Tomtpris: 60 988 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 3,29224'
E 15° 55,25306'

Norbergsby 15:106 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 15:106
Adress: Spjutbostigen 5
Storlek: ca 749 m²
Pris: 59 171 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 104 923 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 273 094 kr
Tomtpris: 59 171 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 3,33362'
E 15° 55,26030'

Kallmora

Kallmora 3:62 tomtkarta

Masugnen

Masugnen

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Växel
E-post: nvk@nvk.se
Telefonnummer: 0223 - 44 600