Klimatanpassning och energieffektivisering

Fagersta kommun och Norbergs kommun jobbar oavbrutet med klimatanpassning och energieffektivisering.

Kommunerna är till exempel med i Miljö och klimatrådet i Västmanland, Energikontoret i Mälardalen, Förbundet Agenda 2030 och har energi- och klimatstrategier.

Kommunerna har också en opartisk kostnadsfri Energi och Klimatrådgivning för privatpersoner, företag och organisationer. För mer information, klicka här.

Båda kommunerna och NVK är Kranmärkta och serverar endast kranvatten och köper därför inte in vare sig buteljerat stilla vatten eller kolsyrat vatten.

Solceller

Fagersta Kommun
I Fagersta kommun finns en kommunägd byggnad med solceller. Den nybyggda förskolan Skogsgläntan har 288 solpaneler på taket. De producerar el som används direkt av förskolan.

Fagersta kommuns Energi- och klimatstrategi för 2020-2030 håller just nu på att jobbas fram.

Fagersta kommun har gått med i projektet Fossilfritt 2030 och jobbar just nu med interna frågor om kommunens egna fordon.

Norbergs Kommun

Norbergs kommun har börjat att diskutera ett projekt att klimatanpassa Norbergsån som går rakt igenom hela centrum. Norbergsån ger redan idag upphov till mindre översvämmningar, men kommer att ge större och större översvämningar med framtida klimat och skyfall. Se rapport på Länsstyrelsens hemsida här.

Norbergs kommun har antagit en ny energi- och klimatstrategi för hela kommunen, man håller just nu på med att arbeta fram en plan för att kunna följa denna strategi.

Norbergs kommun har tilsammans med NVK haft ett projekt att energikartlägga hela kommunen under 2022 för att kunna arbeta med energieffektiviseringar. Projektet är färdig och rapportens åtgärder kommer att arbetas in i den underhållsplan som NVK har för alla fastigheter.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Ett av projekten genom Västmanlands Miljö- och klimatråd är att alla medlemmar skall Kranmärka sig. Det betyder att vi tar ställning för en bättre miljö och serverar och dricker färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för att köpa in förpackat vatten. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp.

NVK har med Norbergs och Fagersta kommun sedan 2017 ingått i ett projekt kallat ”Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige”. NVK har genom detta projekt börjat med HVO, ett fossilfritt drivmedel till fordon. 2019-11-28 beslutades det i direktionen att alla våra fordon, d.v.s. personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och maskiner skall använda sig av detta drivmedel.

Dokument och länkar:

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn: Lisa Ekberg
Titel: Energi- och Klimatstrateg
E-post: lisa.ekberg@nvk.se
Telefonnummer: 0223-445 27