Klimatanpassning

Både Fagersta och Norbergs kommun har under 2017 deltagit i ett projekt initierat av SMHI. Syftet var att få igång mindre kommuners arbete med klimatanpassning.

Detta projekt resulterade i en klimatanpassningsstrategi som är antagen 2019. Arbetet har initierats genom att sätta ihop en arbetsgrupp för att börja ta fram en handlingsplan. Denna sida kommer då att uppdateras kontinuerligt när arbetet har satt igång.

Elcykel

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback