Information till NVK:s hyresgäster

Här nedan kommer information som är relevant för dig som är hyresgäst i någon av de bostäder som NVK hyr ut.

Att vara hyresgäst hos NVK

Mina Sidor
Som hyresgäst kan du registrera dig på Mina Sidor. Där kan du göra felanmälan, följa ärendet och se din hyresavi.

Hemförsäkring
Hyresgästen är skyldig att ha hemförsäkring under hela hyrestiden. En sådan tecknar du själv via ett försäkringsbolag. Giltig hemförsäkring skall delges hyresvärden senast en månad efter inflyttning samt i övrigt vid anfordran under hyrestiden.

Depositionsavgift
Depositionsavgift 1000 kr uttages. Återbetalas efter 3 år eller vid avflyttning.

Förråd
Hyresgästen tillhandahåller eget hänglås till sitt förråd. Efter avflyttning ska förrådet städas.

Garage och motorvärmare
Finns för uthyrning. Om det inte finns lediga garage eller motorvärmare finns lista där man kan ställa sig i kö. Garage finns endast att hyra i Norberg.

Nycklar
Lägenhetsnycklar kvitterar du ut på hyresförvaltarens kontor på Kornettgatan 13 H i Norberg respektive Bangårdsgatan 1 i Fagersta. Vid borttappade nycklar måste du kontakta oss för eventuellt låsbyte eller beställning av nya nycklar. Alla nycklar måste återlämnas vid avflyttning. Ett låsbyte debiteras avflyttande hyresgäst.

Felanmälan
Har du något som behöver åtgärdas i din lägenhet, kontakta NVK:s Felanmälan, telefon 0223-44 550 kl. 7-16. Vid AKUTA fel under jourtid ring 021-30 06 98.

Skadedjur
Vi anlitar Anticimex för bekämpning av olika sorters skadedjur. Du kontaktar NVK:s felanmälan 0223-44 550 om problem uppstår.

Brandvarnare
Finns installerad i alla lägenheter.

Bredband och telefoni
I alla lägenheter finns fiber från Telia. I hyran ingår Telias TV-utbud ”lagom” för digital-TV. För bredband, telefoni och betalkanaler tecknar hyresgästen själv abonnemang och betalas av hyresgästen själv.

Vid avflyttning säger man upp sitt abonnemang. Alla fiberdelar ska lämnas kvar i lägenheten. Saknas någon fiberdel debiteras avflyttande hyresgäst.

Hur kontaktar jag Telia?

Ring 020-20 20 70 eller gå in på deras hemsida www.telia.se

Uppsägning
Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 13 september börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 oktober. Uppsägningstiden är normalt tre månader. Din uppsägningstid framgår av hyreskontraktet. Uppsägning ska ske skriftligen. Kontakta hyresförvaltaren via e-post eller telefon.

Vårda din lägenhet
Denna lägenhet hyr ni av oss. Onormalt slitage eller skadegörelse kan ni som hyr lägenheten bli ersättningsskyldig för om du flyttar.

Ni får heller inte förvara saker i trapphuset som tex. möbler, barnvagnar, cyklar på grund av brandrisk.

Sophantering
Vi har källsortering i alla våra fastigheter och bioavfall läggs i bruna påsar som tillhandahålls gratis. De bruna påsarna läggs i de bruna tunnorna. Restavfall läggs i de gröna tunnorna. Tidningar, förpackning av papper, glas, plåt och plast lämnas i containrar på återvinningstationer som finns uppställda i respektive kommun. Större föremål och farligt avfall ska lämnas till Norbergs och Fagerstas återvinningscentraler. Endast hushållsavfall får kastas i sopkärlen. INTE kartonger, möblemang eller annat skrymmande avfall.

Utelåst
Om du som hyresgäst låst dig ute måste du kunna legitimera dig för att bli insläppt av NVK. Avgiften för detta under ordinarie arbetstid är 500 kr per tillfälle och 1 000 kr per tillfälle under icke ordinarie arbetstid.

I det fall det är en anhörig till den vi har kontrakt med ska vi förvissa oss om att den personen vill att den utelåste ska komma in i lägenheten innan vi släpper in hen. Detta kan ske exempelvis genom telefonkontakt med den som står på kontraktet. Kan vi inte få kontakt med hen bör personen inte släppas in i lägenheten förrän denna kontakt etablerats.

Detta gäller enligt hyreslagen:

Jordbalk ( 1970:994 ) Kap 12

24 § Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada som han själv icke vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.

Vem ansvarar för vad?

NVK ansvarar för underhållet i fastigheten och den yttre miljön. Du som hyresgäst ansvarar för att ta hand om din lägenhet och själv lösa enklare fel. NVK hjälper till med större åtgärder och fel i bostaden, men vissa saker ska du göra själv. Här visar vi vem som ansvara för vad.

Vem ansvarar för vad Pdf, 269.3 kB.

Instruktionsfilmer

Här nedan hittar du korta instruktionsfilmer som visar hur du gör när du till exempel gör rent avloppsbrunnen eller brandsäkrar dig i hemmet.

Vanligt tvättvett
Så här håller sig alla glada i tvättstugan. Bland annat genom att hålla rent, bara tvätta när man har bokat - och plocka bort luddet från torktumlarens filter förstås. Det här är 1 av 9 filmer som lär dig som bor i lägenhet att sköta sysslor i och kring hemmet.
Textade på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Städa golvbrunnen
Rinner vattnet dåligt i badkaret eller duschen? Är det helt stopp? Luktar det illa?

Stopp i diskhon
Använda smock och fettratt - och inte hälla fett och olja ner i avloppet. Det är några smarta saker för att slippa stopp i diskhon.

Sortera matrester
Hur sorterar man sina sopor på rätt sätt? Var slänger man matavfallet?

Rensa vattenlåset
Luktar det illa från handfatet på toan? Har du fått helt stopp? Rinner det dåligt?

Bra luft och värme
Känns det kallt eller kvavt i lägenheten? Hur öppnar man ventilerna och varför ska man hålla dem rena?

Kökets vitvaror
Så byter du lampa i ugnen, fläkten och kylen - och avfrostar frysen.

Enkla eljobb
Vad gör du om elen slutar funka? Hur felsöker du och byter säkringar och proppar?

Brandsäkra dig
Hur du förhindrar brandolyckor, hemma hos dig och i trapphuset. Bland annat genom att funktionskolla brandvarnaren, städa spisfläkten och inte ställa saker i trapphuset!

Filmerna är producerade för allmännyttan i ett samarbete mellan Mia Olsson Broander från Bostads AB Poseidon/Framtidenkoncernen, Viktor Ragnemar VC och Sveriges Allmännytta. Vill du använda filmerna på ditt allmännyttiga bostadsföretag, kontakta Sveriges Allmännytta.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback