Dagvattenhantering

Som fastighetsägare ansvarar du själv för hur ditt dag- och dräneringsvatten hanteras. Här kan du läsa mer om vad som anses som godkänd hantering av dag- och dräneringsvatten på din fastighet.

Information om dag- och dräneringsvatten

En stor del av vattnet i spillvattenledningar (avloppsledningar) i både Fagersta och Norbergs kommun består av felkopplat dag- och dräneringsvatten, vilket är den vanligaste orsaken till källaröversvämningar. Det innebär också en onödig belastning och kostnad för reningsverken. I denna folder får du information om olika lösningar för hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Dagvattenhantering Pdf, 592 kB.

Översvämning källare pga skyfall

Våra spill- och dagvattenledningar är anpassade för normala förhållanden och det är i praktiken omöjligt att anpassa ledningarna till exceptionella lägen. Därför kan häftiga regn eller kraftig snösmältning orsaka översvämning i din eller dina grannars fastighet om vattnet dämmer upp i ledningarna.
Risken för översvämning ökar markant om dag- och dräneringsvattnet är kopplat till spillvattenledningen och därför är det inte tillåtet att avleda dag eller dräneringsvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet om det finns en förbindelsepunkt för dagvatten.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback