Källaröversvämningar

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning av något slag.

Orsaken till översvämningen kan vara intensiva regn, stopp i ledningarna eller en vattenledning som gått sönder. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker.

Vatten- och fuktskador kostar många miljarder kronor varje år och det går inte att helt skydda sig mot översvämningar. Som husägare tjänar du alltid på att minimera risken för vattenskador oavsett om de beror på översvämmade sjöar eller läckande vatteninstallation.

Om du vet om att det finns risk för översvämning där du bor, kan du som fastighetsägare vidta olika åtgärder för att minska risken för skador, till exempel se till att värdefulla och känsliga varor inte förvaras i utrymmen som kan vattenfyllas. Försäkringar täcker sällan alla de skador som kan drabba fastigheten i samband med översvämning.

Källaröversvämning

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn Peter Melin
Titel VA Chef
E-post:
peter.melin@nvk.se
Telefonnummer: 0223- 444 77