Taxor och avgifter

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader som kommunen har.

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar hur stor taxan och avgifterna blir.

Vattenavgiften används bland annat till att producera dricksvatten, rena det efter användningen och se till att ledningarna är i bra skick.

Avgiften för en villa (typhus A) med vatten, spill och dagvatten samt en vattenförbrukning av 150 kubikmeter per år är i Fagersta 4 340 kr och i Norberg 6 373 kr från och med 1 januari 2022. Beloppen är inklusive moms.

Dokument

 

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn: Gerd Fredin
Titel: Teknisk handläggare
E-post: gerd.fredin@nvk.se
Telefonnummer: 0223- 446 51