Inget PFAA i dricksvattnet

Kemikalierna PFAA, perflouorerade alkylsyror, är ingen hälsorisk varken i Fagersta eller Norbergs kommun.

NVK har under 2014 tagit prover i vattentäkterna i Saxen och Ängelsberg i Fagersta samt Karbenning i Norberg, och det finns inga spår alls av PFAA. Inte heller det köpta dricksvattnet till Norberg från Avesta visade några spår av kemikalierna.

PFAA finns bland annat i brandskum och används under industriella processer och i produkter som impregneringsmedel, smörjmedel, färger och brandsläckningsskum. PFAA är svårnedbrytbara ämnen som vid höga doser under längre tids exponering kan påverka sköldkörteln, levern, reproduktionsförmågan, immunförsvaret och fettmetabolismen.

Perfluoreradeföroreningar från brandövning har i flera fall i andra delar av landet nått grundvatten, eller ytvattentäkter, vilket har orsakat hel eller delvis stängning av vattenverk och brunnar, samt tvingat vattenproducenter att installera mycket dyra filterlösningar.

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAA i dricksvatten, men Livsmedelsverket anger en åtgärdsgräns på 90 nanogram/liter för summan av PFAA-typerna PFBS, PFHxS, PFOS, PFBeA,
PFHxA, PFHpA och PFOA.

Dokument

 

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn Peter Melin
Titel VA chef
E-post: peter.melin@nvk.se
Telefonnummer: 0223-444 77