Flyttning, ändring och anslutning

Här kan du anmäla till oss om du sålt din fastighet, om du vill betala dina VA-fakturor med autogiro eller om du vill ansöka om anslutning till kommunalt VA.

Anmäl ägarbyte

När du säljer din fastighet ansvarar du som fastighetsägare för att anmäla till oss att fastigheten byter ägare.
Avläsning av vattenmätaren ska göras tillsammans med den nya fastighetsägaren på tillträdesdagen.

Anmäl ägarbyte

Om du vill betala dina VA-fakturor via autogiro måste du lämna in ditt medgivande att det är okej för NVK att dra pengar från ditt konto. Observera att denna E-tjänst kräver signering med E-legitimation:

Medgivande autogiro

Anslutning

Om du önskar ansluta dig till kommunens vatten och/eller avlopp kan du lämna in en ansökan i vår E-tjänst:

Ansökan om VA-anslutning

När du väl anslutit din fastighet till det kommunala VA-nätet kommer vi ut och monterar en vattenmätare. För detta behövs en konsol som du kan låna gratis hos oss inför monteringen. För småhus är mätarens bygglängd 190 mm, något som är viktigt att din VVS-installatör tänker på vi nyinstallation.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn Gerd Fredin
Titel Teknisk handläggare
E-post: gerd.fredin@nvk.se
Telefonnummer: 0223- 442 14