Eget avlopp

Om du har en fastighet som är utanför det kommunala avloppsnätet måste du istället ha ett eget avlopp, ett så kallat enskilt avlopp.

Flera fastigheter kan även kopplas samman till privata gemensamhetslösningar.

Avloppsanläggningens uppgift är att ta hand om de närings- och smittoämnen som finns i avloppsvattnet. Annars kan näringsämnena leda till övergödning i vattendrag, sjöar och hav, vilket i sin tur kan leda till algblomning, igenväxning och syrebrist i de berörda vattnen. Smittoämnena kan också förorena dricks- och badvatten.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd i Avesta är tillståndsmyndighet för de enskilda avloppsanläggningarna i Norberg och Fagersta. Till dem lämnas den lagstadgade ansökan/anmälan på särskild blankett. Du kan beställa blanketten via nämndens hemsida eller genom att ringa 0226-64 54 54.

Eget avlopp på kommunens mark

I första hand ska det enskilda avloppet anläggas inom din egen fastighet. Om detta inte är möjligt kan NVK under vissa förutsättningar lämna markägarmedgivande som gör att anläggningen eller del av anläggningen får placeras på kommunens mark. Det finns fastställda riktlinjer för de avgifter som tas ut i samband med detta. Se nedan.

Eget avlopp

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback