Om vatten och avlopp

Huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) i respektive kommun är Fagersta och Norbergs kommuner, som i sin tur har överlåtit till NVK att handha förvaltningen av VA-anläggningarna. 

Detta innebär bland annat att NVK sköter produktion av dricksvatten, underhåll av ledningsnätet med sanering av ledningar, lagning av vattenläckor, rening av avloppsvatten, avtalsförhållande mot kund samt fakturering.

I menyn kan du läsa fakta om dricksvattnet, vilka regler som gäller, hur du läser av vattenmätaren, anmäler flyttning och så klart vad det kostar.

Om du har frågor som gäller fakturor, ägarbyten och mätaravläsningar är du välkommen att ringa VA-kundtjänst på 0223-442 14, öppet vardagar kl 10:00-12:00 eller via e-mail utanför telefontiderna på va@nvk.se

Om det händer något, t.ex dåligt tryck i ledningar, missfärgat vatten eller liknande - kontakta felanmälan:

Förbindelseanslutning kulvert

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback