Lagar och regler

De bestämmelser som gäller för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Fagersta och Norberg regleras både i lagar och lokala bestämmelser.

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, den så kallade vattentjänstlagen, som innehåller bestämmelser om vatten- och avloppsanläggningar som en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande över.

De lokala bestämmelserna, som är beslutade av kommunfullmäktige i respektive kommun, kallas Allmänna bestämmelser för användandet av Fagersta/Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, eller ABVA. I din kommuns ABVA finns information om vilka rättigheter och skyldigheter du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp har mot den kommunala va-verksamheten.

Dokument

 

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn Peter Melin
Titel
VA Chef
E-post: peter.melin@nvk.se
Telefonnummer: 0223- 444 77