Fettavskiljare

En fettavskiljare samlar upp det fett rinner ut i avloppet i en särskild behållare. Alla restauranger och liknade livsmedelsverksamheter måste ha en fettavskiljare installerad.

Varför kräver vi fettavskiljare?

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel pizzeria, restaurang eller storkök, i din fastighet, måste du ha en fettavskiljare för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska rinna ut stora mängder fett i det allmänna avloppet. Därför måste du som är fastighetsägare och har någon verksamhet, som restaurang eller liknande i din fastighet, se till att installera fettavskiljare.

Var vänder jag mig?

Har du frågor om fettavskiljare kontakta NVK:s gatuavdelning eller Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning.

Har du frågor om bygglov och bygganmälan kontakta Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning.Läs broschyren ”Använd fettavskiljare” för mer information.

Fettavskiljare i kök

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback