Flytt av fordon

Bärgning

Flytt och skrotning av fordon

Kommunen har möjlighet att flytta och skrota fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall. Står ett fordon felparkerat meddelar NVK, i de flesta fall, detta till ägaren skriftligt. Om ägaren inte flyttar på sitt fordon omhändertar NVK det. Fordonet flyttas till en uppställningsplats om fordonet inte bedöms vara ett fordonsvrak. Bedöms fordonet som ett fordonsvrak skrotas det i samband med flytt.

Fordon som står på icke kommunal mark

Om ett fordon står övergivet på en privat tomt-, företags- eller annan fastighetsmark så kan det flyttas på begäran av markägaren. Kostnaden för bortforsling betalas i första hand av markägaren som sedan får ansvara för att kräva tillbaka kostnaden av fordonsägaren.

Kungörelse om flyttade fordon

Har fordonsägaren inte gett sig till känna när en månad har passerat från kungörelsedag eller om det inte hämtats inom en månad från att ägaren informerats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, NVK.

 

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn Amanda Rolfsson
Titel Handläggare
E-post: amanda.rolfsson@nvk.se
Telefonnummer: 0223-446 55