Transportdispenser

Det är kommunen eller Trafikverket som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter.

Transportdispenser


Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Vart ansökan ska skickas

Berör transporten enbart Fagersta alternativt Norberg ska ansökan skickas till NVK. Då transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region färden påbörjas. Om färden påbörjas i Fagersta eller Norberg men avslutas i en annan kommun så ska du vända dig till Trafikverket region Mälardalen.

Dokument

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn: Amanda Rolfsson
Titel: Handläggare
E-post: amanda.rolfsson@nvk.se
Telefonnummer: 0223-446 55