Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är ett av våra största och viktigaste arbetsområden.

Vi arbetar bland annat med:

  • Planering av gång- och cykelvägar
  • Införande av 30-områden och andra lokala trafikföreskrifter
  • Ombyggnad till trafiksäkrare korsningar
  • Hastighetsdämpande åtgärder
  • Öka tillgängligheten och framkomligheten till viktig samhällsservice
  • Bearbetning och utvärdering av trafikolycksfallsstatistik
  • Borttagande av olämpligt placerade övergångsställen

Utvalda projekt skriver vi mer om på hemsidan. Det går alltid bra att ringa och fråga och komma med synpunkter som gäller trafiksäkerheten.

Digital hastighetsmätare

Många hör av sig om de digitala hastighetsmätare som NVK har sedan 2014. Dessa används både för att samla in information och för att påkalla förares uppmärksamhet om den hastighet som ska hållas.

Trafikplan

Trafikplanen för Fagersta respektive Norbergs kommun kan du läsa om nedan.

Dokument

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback