Lekplatser i Norberg

I Norberg finns ett flertal kommunala lekplatser.

Varje vår görs säkerhetsbesiktningar av samliga lekplatser och om det finns anmärkningar så åtgärdas dessa före sommaren.

Utöver lekplatser som kommunen ansvarar för, finns det även lekplatser som är privata. Dessa kan vara uppförda av till exempel en bostadsrättsförening eller en villaägarförening. Kommunen har inte ansvaret för driften och säkerheten på dessa. Även på skolgårdar finns det lekplatser.

Täktenparken

Täktenparken ligger vid Gyllentäktvägen/Stålgatan.
Här finns olika klätterställningar, rutschkanor och gungor.

Rosenparken

Vid Liljagatan ligger Rosenparken med gungor, lekborg, klätterställning samt sandlåda.

Öjersboparken

I närheten av Granbacken ligger Öjersboparken. Här finns lekborg, gungor, sandlåda, klätterställning samt rutchkanor.

Sparvuggleparken

Sparvuggleparken ligger vid Sparvugglevägen och har olika gungor och en lekborg.

Gulsparvsparken

Vid Gulsparvsvägen på Skallberget ligger en mindre lekpark med gungor.

Solstigeparken

Solstigeparken är Norbergs största lekpark och har olika klätterställningar, gungor och rutschkanor. Intill parken ligger även ett utegym och en multisportarena.

Lilla hedenparken

Lilla hedenparken ligger vid Tallvägen och består av en mindre lekborg, kompisgunga och en liten rutschkana.

Karbenningparken

Vid Sågarvägen ligger Karbenningparken.
2024 fick lekparken en ny lekborg för yngre barn. Det finns även olika gungor, lekborg för äldre barn, sandlåda och fotbollsplan.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback