Häckklippning

Det är viktigt att vi har en bra sikt i korsningarna på våra bostadsgator för att öka trafiksäkerheten. Det kan faktiskt rädda liv!

Hörntomt


Detta gäller dig som har en hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gata eller gång- eller cykelväg bör du se till att dina växter inte är högre än 70-80 cemtimeter över körbanan, i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.

Tomt intill gata


Detta gäller dig som har utfart mot gata:

VId utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm över körbanan inom markerad sikttriangel. Sikten bör vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Utfart mot gata


Detta gäller dig som har tomt intill gata:

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över en gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna:

Över gångbana: minst 2,5 meter
Över Cykelväg: minst 3,2 meter
ÖVer körbana: minst 4,6 meter

Plantera på rätt ställe


Plantera på rätt ställe:

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen, ofta mer. Det gäller att ta reda på hur mycket träden breder ut sig när de nåt full utveckling.

Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

För mer detaljerad information om reglerna, läs dokumentet nedan.

Dokument:

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback