Snöröjning

Vi är många som delar på ansvaret för att gator, trottoarer samt gång- och cykelvägar hålls fria från snö och halka.

snösvängen

TRAFIKVERKET, FAGERSTA

Ansvarar för genomfarten i Fagersta, väg 66 och 68 med tillhörande gång- och cykelväg, samt Otivägen, Hedkärra, genomfart Ängelsberg och Gamla Norbergsvägen norr om Paradiset.

TRAFIKVERKET, NORBERG

Ansvarar för följande genomfarter i anslutning till kommunala gator. Malmgatan, Fagerstavägen (del av), Edsbjörnsvägen, Västanforsvägen, Järnvägsgatan, Rönningstorpsvägen, Hedemoravägen, Täppvägen, Linnévägen samt Stationsvägen i Karbenning.

NVK

Svarar för snöröjning och halkbekämpning av övriga körbanor i tätorten samt särskilt iordningställda gång- och cykelvägar. I Norberg snöröjs gångbana endast på följande gator och bara på en sida; Engelbrektsgatan, Kornettgatan, Myntgatan, Ringvägen och Torggatan.

FASTIGHETSÄGARE I FAGERSTA OCH NORBERG

Har ansvar för halkbekämpning, men ej snöröjning, enligt följande:

  • På snöröjd trottoar, eller om sådan saknas eller hinder för användning av sådan föreligger, vid körbanans sida framför den egna fastigheten.
  • Plats för sopkärl skall snöröjas och halkbekämpas. Kärl får ej ställas på trottoar.
    Snö från egen tomt får ej tippas ut till trottoaren, gatan eller på kommunens mark.

I tätorten är ett antal sandlådor utplacerade med möjlighet för fastighetsägare att hämta sand. Sandpåsar finns även att hämta i lådor utanför vissa livsmedelsaffärer.

SNÖRÖJNING VID 5 CM SNÖFALL

Omfattar alla platser där NVK ombesörjer snöröjning. Snöröjning ska vara avklarad inom 10 timmar från start. Huvudleder, uppsamlingsgator samt gång och cykelvägar snöröjs först.

ÖVRIGT

Kommunen får ofta klagomål över att fastighetsinfarterna plogas igen – tyvärr är det tekniskt svårt att undvika detta. Vi får beklaga det obehag och det merarbete om härigenom drabbar fastighetsägarna. Trots detta hoppas vi på ett gott samarbete under vintersäsongen.

Vid frågor om och synpunkter på NVK:s snöröjning och halkbekämpning hänvisas i första hand till NVK:s app

Felanmälan NVK eller till felanmälan på telefon 0223- 445 50.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback