Skrotbilar

Skrotbilar i naturen är ett hot mot miljön.

Skrotbil

Uttjänta och övergivna bilar i natur- och bostadsområden skräpar inte bara ned utan kan även skada miljön. Kvicksilver, bly och olja kan läcka ut och förgifta miljön. Människor och djur kan också göra sig illa. Genom att samla in skrot kan metall återvinnas och bli till nya produkter. På så sätt sparas värdefulla naturresurser samtidigt som naturen befrias från föremål som kan läcka möljöskadliga ämnen.

Kommunerna har ytterst ett renhållningsansvar. Det innebär att NVK för kommunernas räkning tar bort skrotbilar i naturen.

När det gäller skrotbilar på tomtmark kan vi också hjälpa till, men vi måste få en beställning från fastighetsägaren innan vi tar bort den på fastighetsägarens bekostnad.

Om du ser en skrotbil på allmän platsmark (gator och torg) eller i naturen kan du anmäla det till NVK. Det underlättar om du har noterat eventuellt registreringsnummer.

Miljöbrott att överge en skrotbil

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada.

Ägaren alltid ansvarig

Ägaren av skrotbilen är alltid ansvarig för bilen. Om NVK eller Trafikverket fraktar bort en skrotbil får ägaren stå för kostnaden för att avlägsna bilen.

Extern information

Via hemsidan "Bilretur" kan du få fram din närmaste bildemonterare.

Du kan läsa mer om hanteringen av uttjänta bilar på följande webbsidor Bilsweden (bilskrotning och återvinninig), Naturvårdsverket (producentansvar för bilar), Transportstyrelsen (avregistrering och skrotning). Se även länkar nedan.

Länkar

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn Amanda Rolfsson
Titel Handläggare
E-post: amanda.rolfsson@nvk.se
Telefonnummer: 0223-446 55