Gångfartsområde

Syftet med ett gångfartsområde är att öka säkerhet samt framkomlighet för oskyddade trafikanter. I ett gångfartsområde är alla trafikantgrupper välkomna, men på fotgängarnas villkor.

Vägskylt gångfartsområde

Vägmärke E9 Gångfartsområde

Information om gångfartsområde

Gångfartsområde är främst till för fotgängare, men det är tillåtet att framföra fordon under vissa förutsättningar. Inom ett gångfartsområde gäller enlig 8 kap. 1 § Trafikförordningen (1998:127 ) särskilda trafikregler som du måste följa:

  • Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart.
  • Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskild anordnade parkeringsplatser.
  • Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Polisen ansvarar för att dessa bestämmelser efterlevs.

Västmannavägen Fagersta

Under 2021 har NVK byggt om Västmannavägen i centrala Fagersta och omvandlat det till ett gångfartsområde.

Gångfartsområde Västmannavägen

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback