Gatubelysning

NVK svarar för all kommunal gatubelysning inom Fagersta och Norbergs kommuner.

Kommunal gatubelysning finns huvudsakligen längs de kommunala gatorna. Men även några av de allmänna vägarna som Trafikverket svarar för har kommunal gatubelysning. NVK ansvarar även för gatubelysningen på några hållplatser på statliga vägar.

Om gatubelysningen inte fungerar får du gärna kontakta NVK:s felanmälan.

Felanmälan

Gatulykta

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback