Torghandel

Här hittar du blanketter för upplåtelse av torgplats. Genom blanketterna nedan kan du ansöka om saluplats i Fagersta eller Norberg.

Foodcourt Vilhelminaparken Fagersta

Bilden nedan visar de torghandelsplatser som finns att tillgå i Norberg.

Torghandel

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback