Sandupptagning

När våren kommer och snön smälter undan, då påbörjar vi arbetet med att samla upp all den sand som använts för halkbekämpning under vintern.

Sandupptagning


Det här är ett omfattande arbete som vi försöker starta upp så snart vi ser att vädret stabiliserats lite och snövallarna börjar försvinna. Sandupptagningen är ett arbete som är svårt att förutse hur lång tid det tar. Det är väldigt beroende på hur vintern har sett ut och hur mycket sand som har lagts ut för att bekämpa vinterns halka.

När vi prioriterar sandupptagningen så börjar vi med centrala delar och allmännyttiga fastigheter så som förskolor, skolor, sjukhus och äldreboenden. Sedan arbetar vi oss vidare ut mot bostadsområden och ytterområden. Samtidigt har vi underentreprenörer som prioriterar matargator och busslinjegator.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback