Parkering/parkeringsövervakning

Varken Fagersta eller Norbergs kommun tar ut några parkeringsavgifter på sina kommunala parkeringar. Dock har kommunerna parkeringsövervakning som hanterar felparkerade fordon.

Parkeringsskylt

Parkeringsövervakning

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) anlitar parkeringsvakter som kontrollerar att parkeringsbestämmelserna följs på gator och allmänna vägar i Fagersta och Norbergs kommun.

Syftet med parkeringsövervakningen är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet samt att övervaka parkeringsplatser så att också tillgången främjas. Övervakningen syftar till att skapa en bättre ordning och ökad trivsel i våra tätorter. En uppgift för parkeringsvakterna är också att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser

I Fagersta och Norberg finns inga zoner med p-skiva, det finns heller inga betalautomater för parkeringar. De allmäna parkeringar som finns har skyltar som beskriver hur länge man får parkera. Finns endast vägmärket ”Parkering” och inga tilläggstavlor får du parkera i högst 24 timmar. 24 timmarsregeln gäller måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Parkering 3h

Finns det tilläggstavlor så reglerar de ytterligare vad och hur länge man får parkera. I det här exemplet:
Här är det tillåtet att parkera.
Tilläggstavlan betyder att på vardagar, måndag till fredag, klockan 09.00–19.00 och dag före helgdag klockan 09.00–17.00 är det tillåtet att parkera högst 3 timmar i följd. Övrig tid är det fri parkering (men som högst 24 tim mån-fre).

Parkeringsövervakning

När ett fordon står felparkerat på gatumark får ägaren en parkeringsanmärkning och ska betala en felparkeringsavgift (parkeringsböter). I kommunerna är taxan för felparkering 500 kr.

På tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Vid olovlig parkering kan då en kontrollavgift utfärdas. Kontrollavgiften får dock aldrig överstiga den avgift som kommunen tar ut för felparkering.

Till vem ska jag betala?

Det finns två lagstiftningar som tillämpas vid parkeringsövervakning, en allmänrättslig som gäller gatumark samt en civilrättslig som gäller tomtmark. För den som följer parkeringsbestämmelserna finns det ingen betydelse var man parkerar. Däremot om fordonet är felparkerat och har blivit rapporterat, är det skillnad på var betalning sker och var man vänder sig för att bestrida.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning utfärdas om ett fordon är felparkerat på gatumark, även kallad allmän plats. Rättelse och bestridande sker skriftligen till polismyndigheten i det distrikt parkeringsanmärkningen utfärdades. På parkeringsanmärkningen finns information om den polismyndighet man kan vända sig till.

Kontrollavgift

En kontrollavgift utfärdas om ett fordon är felparkerat på tomtmark, även kallad kvartersmark. På kontrollavgiften finns information om var man kan vända sig vid bestridande. Det är markägaren, eller den som har avtal att bedriva parkering inom ett område, som beslutar om parkeringsövervakning på tomtmark.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback